Moldovan-Bătrânac Viorelia

doctor în economie, conferenţiar universitar Email: v.moldovan-batrinac@ulim.md; vicemin.he@gmail.com

Funcţia/poziţia ocupată

Vicerector studii.

Disciplinele predate la ULIM

Marketing.

Domeniile de interes ştiinţific

Marketingul serviciilor; Managementul şi marketingul învățământului superior; Marketing turistic; Marketing competitiv: abordare strategică; Brandingul național. 

Membru al consiliilor naţionale/internaţionale de experţi (cele mai relevante)

Membru al Comisiei de experți în cadrul Consiliului Național de Acreditare și Atestare în economie la specialităţile:  Economie politică; Doctrine economice;  Economie şi management (în ramură);  Marketing; logistică; Economie mondială; Relaţii economice internaţionale.

Expert în problemele ameliorării  mediului de afaceri și dezvoltării competitivității (Ministerul Economiei al Republicii Moldova, Banca Mondială).

Deţinător al distincţiilor guvernamentale şi/sau internaţionale

Ordinul „Gloria Muncii”.


11.06.2013