Cetateni straini

CONDIŢII DE ADMITERE LA STUDII

în Universitatea Liberă Internaţională din Moldova (ULIM) 

 

I.      Actele necesare:

 1. Diploma sau Atestatul, care adevereşte studiile medii generale complete, autentificat de Ministerul Educaţiei al ţării de provenienţă al actului. În act sunt indicate drepturile conferite deţinătorului;
 2. Cazier judiciar din ţara de origine (reşedinţă), legalizat/apostilat în modul stabilit, însoţit de o traducere în limba engleză autentificată notarial sau consular. Traducerea în limba română şi legalizarea notarială vor fi realizate în Republica Moldova;

  Important:   O condiţie obligatorie este ca termenul de valabilitate al Cazierului judiciar să nu fie expirat la momentul intrării în ţară. În caz contrar va fi necesar un cazier nou. 

 3. Certificat medical (standard internaţional) şi certificat ce confirmă testul negativ HIV/SIDA;
 4. Poliţă de asigurare medicală (standard internaţional) pentru cel puţin un an;
 5. Copiile autentificate notarial ale adeverinţelor de naştere şi de căsătorie sau de schimbare a numelui (pentru cei care şi-au schimbat numele);
 6. Adeverinţă de absolvire a cursurilor de pregătire sau certificat, care confirmă posedarea limbii în care se vor realiza studiile;
 7. Certificat academic (în cazul înscrierii la anii 2 – 4 pentru continuarea studiilor);
 8. Certificat de la bancă, însoţit de un extras de cont, eliberate cu cel mult 10 zile înaintea prezentării lor, care confirmă existenţa pe contul personal al fiecărui candidat la studii a unei sume de cel puţin 4000 EURO;
 9. Paşaportul cu termenul de valabilitate de cel puţin un an;
 10. Fotografii:   mărimea 4x5 – 6 buc.;
 11. Persoanele care solicită admiterea la Ciclul II, Masterat vor prezenta suplimentar la actele enumerate Diploma de studii superioare (licenţă) şi anexa la diplomă, autentificate de Ministerul Educaţiei al ţării de provenienţă ale actelor;
 12. Pentru admiterea la Ciclul Doctorat, pe lângă pachetul de acte menţionat, sunt necesare Curriculum Vitae şi Diploma de magistru cu anexa corespunzătoare, autentificate de Ministerul Educaţiei al ţării de provenienţă ale actelor;
 13. Suplimentele diplomelor de studii superioare (licenţă) şi de Master trebuie să conţină următoarea informaţie:
  • termenul (durata) studiilor;
  • valoarea academică a actului (dreptul posesorului de a fi admis la următorul nivel de studii);
  • descrierea sistemului de notare sau evaluare.

În caz contrar, se va prezenta o notă informativă de la Ministerul Educaţiei al ţării de provenienţă a actului de studii, în care vor fi menţionate aspectele respective.


Notă:   În caz dacă originalele actelor menţionate în p. p. 1; 3 – 8; 11 – 13 sunt perfectate în alte limbi decât româna, rusa, engleza sau franceza, atunci vor fi însoţite de o traducere (confirmată notarial) în una din aceste limbi.

În mod obligator, originalele tuturor actelor şi traducerile acestora sunt primite de Departamentul Studenţi străini al universităţii numai fiind legalizate de Ministerul Afacerilor Externe sau apostilate în conformitate cu procedura oficială din ţara respectivă.

  

 

II.     Procedura de admitere la studii:

Pentru confirmarea dreptului de admitere la studii de către Ministerul Educaţiei din Republica Moldova şi demararea procedurii de perfectarea a invitaţiei, este necesar să remiteţi prin fax: +373 22 22 00 28 sau poşta electronică: relex@ulim.md copiile actelor menţionate în p. p. 1; 2; 5 – 8; 10 – 12 cu următoarea informaţie: ruta şi punctul de trecere a frontierei Republicii Moldova. După examinarea actelor de către Ministerul Educaţiei şi confirmarea dreptului de admitere la studii va fi iniţiată procedura de perfectare a invitaţiei, care este finalizată numai după transferarea pe contul universităţii a plăţii pentru cel puţin un an de studii şi, în caz de necesitate a taxei-garant. Originalele tuturor actelor şi traducerile acestora se prezintă la venirea în universitate.

Notă: În unele cazuri, conform deciziei Consiliului de administrare al universităţii, pentru admiterea la studii poate fi solicitată achitarea unei taxe–garant în mărime de 1000 euro, care poate fi inclusă în plata pentru ultimul an de studii în ULIM sau restituită la solicitare în caz de întrerupere a studiilor şi plecare din Moldova.

Invitaţia permite obţinerea vizei de intrare în ţară la una din ambasadele sau secţiile consulare ale Republicii Moldova (de regulă, în reprezentanţa cea mai apropiată de candidat). Lista tuturor reprezentanţelor oficiale poate fi găsită pe pagina Ministerului Afacerilor Externe la adresa: http://www.mfa.gov.md/misiuni-ale-rm/.

 

Termenul limită de prezentare a actelor pentru confirmarea dreptului de admitere la studii

 • cu frecvenţă la zi              – 10 octombrie, 
 • cu frecvenţă redusă          – 25 noiembrie. 

 

III.   Plata pentru studii:

Mărimea plăţii anuale pentru studii variază între 770 şi 1690 euro, în dependenţă de specialitate, forma de studii şi limba de instruire. Fiecare cetăţean străin, la momentul înmatriculării, achită taxa de studii pentru cel puţin un an universitar. Începând cu anul doi de studii, poate fi acceptată achitarea plăţii în rate pe parcursul anului academic.

 

IV.   Studiile:

În conformitate cu prevederile Procesului de la Bologna, învăţământul superior este structurat în 3 cicluri: ciclul I – Licenţă, ciclul II – Masterat şi ciclul III – Doctorat. Formele de studii: cu frecvenţă la zi, cu frecvenţă redusă şi la distanţă. Procesul didactic este organizat în limbile română, rusă, engleză sau franceză.

La ciclul I studiile la zi durează 3 ani, cu frecvenţă redusă – 4 ani, cu excepţia specialităţilor Drept, Electronică, Tehnologii Informaţionale, Calculatoare, Design vestimentar, Design interior, Tehnologie farmaceutică, Silvicultură şi Grădini Publice. La aceste specialităţi durata studiilor la zi este de 4 ani, cu  frecvenţă redusă –  5 ani.

Studiile la ciclul II - Masterat durează 1,5 - 2 ani.

Durata studiilor la ciclul III – Doctorat este de 4 ani. 

La toate facultăţile se studiază aprofundat limbile moderne şi tehnologiile informaţionale.

 

V.     Condiţii de cazare:

La solicitare, universitatea oferă locuri în hotelul studenţesc. Plata lunară pentru un loc este cuprinsă între 45 si 65 euro, în dependenţă de numărul de locuri în odaie. Pe teritoriul campusului universitar funcţionează cantină şi cafenea, în care atât cadrele didactice, cît şi studenţii pot servi masa la preţuri reduse.

 

 

Informaţii suplimentare, referitoare la procedura de admitere, invitare, documentare, modalitatea de prezentare a actelor, plata pentru studii şi taxa-garant etc. puteţi obţine la următoarele telefoane de contactat: (+373 22) 22 38 15; 20 59 28 sau e-mail: relex@ulim.md.  

 

Departamentul Studenţi străini

 

 


21.05.2010