Cerinte pentru admitere

Admiterea la masterat se efectueaza prin concurs. Selectia candidatilor se realizeaza pe baza mediei generale de absolvire a studiilor universitare si a altor criterii stabilite de conducerea ULIM. Media generala a notelor la absolvirea institutiei de invatamant superior in calitate de prag al admiterii este stabilita prin ordinul Rectorului.

Admiterea la masterat se produce, de regula, la profilul urmat la studiile superioare, indiferent de institutia de invatamant superior si anul in care a fost obtinuta diploma respectiva. 

La anumite specialitati se admite inscrierea candidatilor de la alte specialitati (inrudite).

Nomenclatorul specialitatilor inrudite si prerechizitele necesare sint determinate in baza deciziei consiliului Departamentului si a Consiliului pentru activitate stiintifica ULIM.

Durata anului de studii, impartit in doua semestre, este de 26 de saptamani, cu un numar mediu de 14-16 ore de activitati didactice (ore de contact) pe saptamana.

Cererile de admitere la studii prin masterat se adreseaza Rectorului ULIM.

ACTE NECESARE PENTRU DORITORII DE A FACE STUDII PRIN MASTERAT

 1.        CERERE (se perfectează la secţia Masterat, bir. 438)

2.        COPIA BULETINULUI DE IDENTITATE

3.        ORIGINALUL  DIPLOMEI DE LICENŢA + COPIA

4.        ORIGINALUL SUPLIMENTULUI LA DIPLOMA DE LICENŢA + COPIA

5.        4 POZE 3X4

6.       CERTIFICAT MEDICAL 086U

INFORMAŢII SUPLIMENTARE:  022  22-00-20, bir. 43


21.05.2010