Lista nominală a candidaților, care au promovat concursul de admitere la studii în ULIM, pentru anul universitar 2018-2019, la specialitățile Ciclului I – studii superioare de Licență.


10.08.2017