Diordiev Olga

doctor în tehnică, conferenţiar universitar interimar Email: odiordiev@ulim.md,

Blog: http://odiordiev.ulim.md

Funcţia/poziţia ocupată

Şef al Catedrei Design.

Disciplinele predate la ULIM

1)    Tehnologii informaţionale;

2)    Bazele proiectării la calculator;

3)    Construirea şi modelarea vestimentară;

4)    Materialogie;

5)    Elemente de proiectare automatizată în confecţii;

6)    Costumul scenic;

7)    Strategii şi metode de cercetare în design;

8)    Proiectarea grafică asistată de calculator.

Domeniile de interes ştiinţific

Dezvoltarea mijloacelor de proiectare asistată de calculator în proiectarea îmbrăcămintei. Tehnologii moderne în Design vestimentar. Dezvoltarea mijloacelor de automatizare în proiectarea tricotajelor.

Membru al consiliilor naţionale/internaţionale de experţi (cele mai relevante)

The Textile Institute of Manchester (Marea Britanie).

Membru al colegiilor de redacţie ale revistelor ştiinţifice naţionale/  internaţionale (cele mai relevante)

Arts&Design”; „Fibre textile”.   

 

 


11.06.2013